Vad vi kan hjälpa er med

Vi på Zorbra är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett spektrum av projekteringstjänster inom byggbranschen. Vi är flexibla och erfarna vilket innebär att vi kan ta oss ann projekt från skisskede till avslutande av relationshandlingar, men vi skulle även kunna dyka in i ett projekt under en viss fas som exempelvis hyresgästanpassning, bygghandlingsskede, systemhandling.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda dig som kund ett paketerbjudande där man får Bygglovsritningar, Konstruktionsritningar, VVS-ritningar och el-ritningar till ett fast pris. Enkelt och bekvämt!

Vi utför det mesta inom projektering & projektledning när det kommer till byggnader. Vill du komma iväg till vår offertsida trycker du här:

Inom Arkitektur/bygglovsritningar

 • Bygglovsritningar för:
  • Flerbostadshus
  • Villor
  • Radhus/kedjehus/parhus
  • Förskolor
  • Kontorsbyggnader
  • Bilhallar
  • Ridhus
  • Stall
  • Pooler
  • Lagerhallar
  • Attefallshus och friggebodar
  • Garage
  • Tillbyggnader
  • Ombyggnader
  • Skyltar och skärmtak
  • Fasadändring

Inom konstruktion/k-ritningar

 • Beräkningar enl. Eurokod och EKS
 • Grundplaner och plintplaner med tillhörande detaljering
 • Pålplaner och påldetaljering
 • Armeringsplaner och armeringsdetaljering
 • Bjälklagsritningar
 • Stomstabilisering
 • Stomkomplettering
 • Takplaner
 • Byggdetaljer
 • Stål-, betong- och trädetaljering
 • 3D-samordning
 • Dimensioneringskontroll enl. EKS
 • Utredning av bärande och icke-bärande väggar
 • Konstruktionsintyg
 • Avväxlingar för håltagning

Inom Projektledning:

 • Anbud, upphandling & avtal
 • Bygg- & projektledning
 • Kalkyler
 • Projekteringsledning

Övrigt:

 • Fotorealistiska illustrationer
  • Interiört och exteriört
 • Solstudier
 • Relationshandlingar
 • 3D-samordning
 • Planritningar för mäklare

Vad vi kan hjälpa er med

Vi på Zorbra är stolta över att kunna erbjuda våra kunder ett brett spektrum av projekteringstjänster inom byggbranschen. Vi är flexibla och erfarna vilket innebär att vi kan ta oss ann projekt från skisskede till avslutande av relationshandlingar, men vi skulle även kunna dyka in i ett projekt under en viss fas som exempelvis hyresgästanpassning, bygghandlingsskede osv.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda dig som kund ett paketerbjudande där man får Bygglovsritningar, Konstruktionsritningar, VVS-ritningar och el-ritningar till ett fast pris. Enkelt och bekvämt!

Vi utför det mesta inom projektering när det kommer till Byggnader. Vill du komma iväg till vår offertsida trycker du här:

Inom Arkitektur/bygglovsritningar

 • Bygglovsritningar för:
  • Flerbostadshus
  • Villor
  • Radhus/kedjehus/parhus
  • Förskolor
  • Kontorsbyggnader
  • Bilhallar
  • Ridhus
  • Stall
  • Pooler
  • Lagerhallar
  • Attefallshus och friggebodar
  • Garage
  • Tillbyggnader
  • Ombyggnader
  • Skyltar och skärmtak
  • Fasadändring

Inom konstruktion/k-ritningar

 • Beräkningar enl. Eurokod och EKS
 • Grundplaner och plintplaner
 • Stomstabilisering
 • Stomkomplettering
 • Armeringsplaner
 • Takplaner
 • Byggdetaljer
 • 3D-samordning

Inom Projektledning:

 • Anbud, upphandling & avtal
 • Bygg- & projektledning
 • Kalkyler
 • Projekteringsledning

Övrigt:

 • Fotorealistiska illustrationer
  • Interiört och exteriört
 • Solstudier
 • Relationshandlingar
 • 3D-samordning
 • Planritningar för mäklare